Tel: 0734246205

Epost: info@lindstens-fastigheter.se

Adress: Döbelnsgatan 7 29131 Kristianstad